Lær italiensk med flashcards og spill

Lær italiensk helt gratis! Her er noen flashcards og spill, som vil hjelpe deg med å lære italiensk – samtidig som du har det gøy!

Du kan lære deg italiensk ved å pugge spørrekortene (flashcards), og deretter kan du teste kunnskapene dine med spillene som hører til.

Flashcards er et sett med kort som inneholder informasjon om ord eller tall, på én eller begge sider. De brukes som øvelse for å trene hukommelsen. Man får et spørsmål på kortet med svar på motsatt side.

Spillet «hangman» er et spill der du skal gjette et ord eller uttrykk. Du velger en bokstav av gangen fra alfabetet, og de fylles eventuelt inn på rett plass i oppgaven.

Lær italiensk med flashcards

I elektronisk utgave slik spørrekortene er brukt her på Ditt Italia sine nettsider, kan du bla og «snu» kortene ved hjelp av knapper. I tillegg kan du spille av lydfil som viser hvordan svaret skal uttales.

Du kan velge om du vil gjette på den italienske eller norske utgaven av ordet eller uttrykket ved å trykke «bytt». Det er også en knapp som lar deg velge et tilfeldig spørsmål (kort).

Lær italiensk med spillet hangman

I spillet hangman klikker du på en bokstav for å gjette ordet eller uttrykket som inngår i oppgaven. Hvis bokstaven finnes i oppgaven, fylles den inn på de riktige plassene.

For hver feil gjetning som gjøres, blir det tegnet en strek i en tegning som skal bli til en galge med offer. Din oppgave er å gjette alle bokstavene riktig før galgen og offeret er tegnet ferdig.